سفر به شهرهای ترکمن نشین استان گلستان

بیشتر مسیر این سفر، از جاده‌های اصلی استان گلستان نمی‌گذرد. جاده‌ای که از گلستان به خط آلمان معروف است، بخش اصلی این مسیر است. جاده‌ای که از بندرترکمن و از مسیر «آق‌قلا» بعد از حدود ۱۰۸ کیلومتر مسافران را به شهر گنبد کاووس می‌رساند. می‌توانید طوری برنامه‌ریزی کنید که صبح زود از بندرترکمن راه بیفتید و شب […]