بیشتر مسیر این سفر، از جاده‌های اصلی استان گلستان نمی‌گذرد. جاده‌ای که از گلستان به خط آلمان معروف است، بخش اصلی این مسیر است. جاده‌ای که از بندرترکمن و از مسیر «آق‌قلا» بعد از حدود ۱۰۸ کیلومتر مسافران را به شهر گنبد کاووس می‌رساند. می‌توانید طوری برنامه‌ریزی کنید که صبح زود از بندرترکمن راه بیفتید و شب در خالدنبی باشید. البته اگر می‌خواهید بیشتر لذت ببرید، می‌توانید آرام‌تر سفر کنید و یک شب را در هم در یکی از شهرهای مسیر بگذرانید. مسیر بازگشت به شهر گنبد هم از جاده فرعی دیگری طی می‌شود. از گنبد می‌توانید از مسیر قبلی به بندر ترکمن برگردید و از مسیر آزادشهر و علی‌آباد به گرگان برسید.